Цены

Маникюр, педикюрВесь спектр услуг по уходу за ногтями маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me Онлайн запись
Nail master Senior nail master
Ма­ни­кюр 900 1200
Ма­ни­кюр дет­ский
400 400
Экс­пресс — ма­ни­кюр
450 450
Япон­ский ма­ни­кюр 1100 1400
SPA уход за но­га­ми 500 500
Spa уход за ру­ка­ми
500 500
Пе­ди­кюр 1600 2300
Пе­ди­кюр муж­ской 1700 2400
Об­ра­бот­ка паль­цев 900 1200
Об­ра­бот­ка сто­пы 900 1200
Nail master Senior nail master
По­кры­тие ла­ком 350 700
По­кры­тие ла­ком в тех­ни­ке french manicure 450 850
По­кры­тие gel 700 1300
По­кры­тие gel в тех­ни­ке french manicure 950 1550
Кор­рек­ция gel 800 1500
Кор­рек­ция gel в тех­ни­ке french manicure 1050 1750
Сня­тие gel
250 500
Сня­тие ла­ка
100 150
По­кры­тие бес­цвет­ным ла­ком 100 100
Ре­монт ног­тя от от 50 от 50
Ди­зайн
от 50 от 50
Укреп­ле­ние от 500 от 500
На­ра­щи­ва­ние от 4000 от 4000

Мастера nail сервиса

Галерея

 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me