Цены

Маникюр, педикюрВесь спектр услуг по уходу за ногтями маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me маникюр me Онлайн запись
Nail master Senior nail master
Ма­ни­кюр 800 1100
Ма­ни­кюр дет­ский
300 400
Экс­пресс — ма­ни­кюр
450 450
Япон­ский ма­ни­кюр 1000 1400
SPA уход за но­га­ми 500 500
Spa уход за ру­ка­ми
500 500
Пе­ди­кюр 1500 2100
Об­ра­бот­ка паль­цев 800 1100
Об­ра­бот­ка сто­пы 800 1100
Nail master Senior nail master
По­кры­тие ла­ком 350 700
По­кры­тие ла­ком в тех­ни­ке french manicure 450 850
По­кры­тие gel 700 1400
По­кры­тие gel в тех­ни­ке french manicure 850 1550
Кор­рек­ция gel 800 1600
Кор­рек­ция gel в тех­ни­ке french manicure 950 1750
Сня­тие gel
250 500
Сня­тие ла­ка
150 150
По­кры­тие бес­цвет­ным ла­ком 100 100
Ре­монт ног­тя от от 50 от 50
Ди­зайн
от 50 от 50

Мастера nail сервиса

Галерея

 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me
 • маникюр me